0865.409.947 resmone@hotmail.com

RESMONE kreeg het graffiti virus te pakken in 1994. Onder zijn eerste graffiti-naam ZEEC  begon hij graffitiwerken te maken die beïnvloed werden door traditionele tweedimensionele  stijlen en ‘characters’. Doorheen de jaren ontwikkelde hij verder zijn stijl en naam, dewelke  een verandering heeft teweeg gebracht in zijn letters en zijn ‘characters’. Als RESMONE is hij  beginnen te experimenteren met meer moderne elementen zoals 3D en fotorealistisch.  Ook heeft hij gedurende de jaren een enorme schat aan ervaring opgedaan op het gebied  van werken in opdracht; en kwam hij in contact met gelijkgestemde artiesten in België en in  het buitenland. Dit laatste heeft geleid tot vele verblijven en vriendschappelijke ontmoetingen  doorheen heel Europa. In het bijzonder zijn trips naar Barcelona markeerden het begin van een  unieke vriendschap met de Spaanse graffiti groep THE PETADOS, een  crew van graffiti artiesten uit Barcelona waar hij een trots lid van werd in 2005. RESMONE beperkt zich niet tot het werken  met spuitbussen op muren, maar experimenteert met verschillende stijlen, materialen en  technieken. Hij wil de normen en de beperkingen van graffiti achter zich laten en absolute  vrijheid en constante innovatie ontdekken. Deze hartstocht is merkbaar in zijn laatste werk,  waarin hij experimenteert met uiteenlopende technieken en basismaterialen. Het gebied van  graffiti, airbrush, grafische ontwerpen evenals canvases en sculpturen; RESMONE is actief in elk  van hen.